'Van CAO-actiecomités naar doorkijkjes in het personeelsbestand Rijk', zo luidt de titel van deze AC Rijksvakbonden Kaderbrief juni 2018.
Deze juni-maand staat in het teken van het CAO-onderhandelingsoverleg. Naast de CAO is er in deze Kaderbrief informatie over de rijksbrede eenjarige pilot ‘interdepartementaal remplaceren’, geschil tussen de Belastingdienst en vakbonden over de vaste toelage onregelmatige dienst bij functiewisseling, en we geven we een doorkijkje in het personeelsbestand van de sector Rijk.
Lees meer