Beging volgend jaar zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) ABP. In de periode van 13 december 2021 tot 28 januari 2022 kun je jezelf kandidaat stellen. Wellicht dat je hierover al persoonlijk informatie hebt ontvangen van ABP.
Zo kan jij jezelf individueel kandidaat stellen maar je kunt er ook voor kiezen om op de kandidatenlijsten van je vakbond te worden geplaatst. Meer informatie over het VO, de procedure van kandidaatstelling en de verkiezingen volgt eind november via de Nieuwsbrief Pensioen AC Rijksvakbonden.