De noodzaak om te verduurzamen staat bij iedereen op het netvlies – ook bij de AC Rijksvakbonden en de werkgever Rijk. In het cao-akkoord Rijk hebben we daarom afgesproken om werkgevers en werknemers te vragen naar ideeën voor verduurzaming van arbeidsvoorwaarden en de werkorganisatie. Vervolgens kiezen de vakbonden en de werkgever Rijk tien ideeën uit. Met deze ideeën gaan we dan experimenteren. Werkt het idee? Dan willen we dit breder toepassen in de organisatie.

Heb jij een goed idee voor verduurzaming van de cao? Denk bijvoorbeeld aan thema’s als energie, minder grondstoffenverbruik, circulaire economie en eten en drinken. Of, wil je hierover meedenken en meedoen met een experiment? Kijk dan op duurzamecao.nl en meld je aan.

Meer informatie vind je ook op de website van CAO Rijk.