CAO 2018-2020

Je kunt de vragenlijst tot 1 november invullen.

Tijdens de coronacrisis hebben we ervaring opgedaan met thuiswerken. Voor de toekomst zet de werkgever in op een overgang naar hybride werken.

Hybride werken is een vorm van werken waarbij mensen zowel op kantoor als thuis kunnen werken. De vaste werkplek op kantoor wordt in dat geval dus losgelaten.

Hybride werken heeft positieve kanten maar zeker niet alleen maar. Minder in de file staan zal iedereen een goede ontwikkeling vinden. Maar hoe zit het met veel minder je collega’s zien? Of als medewerker in volcontinu roosterdienst straks als enige nog op locatie moeten werken terwijl alle collega’s thuis zitten?

Veel rijksambtenaren zien voordelen in hybride werken. De groep die vooral nadelen ziet, mag echter zeker niet vergeten worden. De AC Rijksvakbonden zetten zich in voor de werknemers die verwachten dat ze te maken zullen krijgen met de negatieve kanten van het hybride werken.

Ben jij die medewerker in volcontinu roosterdienst die vreest om straks vergeten te gaan worden?
Heb je geen goede thuiswerkplek?
Vind je het moeilijk jezelf aan het werk te zetten?
Ben je bang dat de sociale contacten op je werk verloren zullen gaan?
Heb je kleine kinderen die je aandacht vragen?
Vrees je straks gestoord te gaan worden in je vrije tijd door collega’s?

Zou jij één of meerdere van deze vragen beantwoorden met ja? Vul dan vooral onze enquête in!
Als jij jouw ervaringen deelt, dan kunnen wij ons als AC Rijksvakbonden nog beter inzetten om ervoor te zorgen dat iederéén er bij de overgang naar hybride werken op vooruitgaat.

De telling van de stemmen van de AC Rijksvakbonden leidt tot een overgrote meerderheid voor de nieuwe CAO Rijk.

Wel zijn de medewerkers die in roosterdiensten werken negatiever. Zozeer zelfs dat in sommige organisatieonderdelen de leden in meerderheid tegen het akkoord zijn.
We zullen daarom na de zomer met deze groep in gesprek gaan, om onze inzet te bepalen voor ‘het nieuwe roosteren’.

Maar eerst ondertekenen we op vrijdag 13 juli 2018 de CAO.

Klik hier voor de infobrief over het onderhandelaarsakkoord.

Jullie onderhandelaars,
Marianne Wendt en Peter Wulms