Er is ook een cao rijk website. Hier presenteren vakbonden en werkgever rijk de tekst van de cao en relevante documenten.
Ga hiervoor naar www.caorijk.nl

Vandaag, 26 september ondertekenen jullie onderhandelaars de CAO Rijk.

Zoals jullie weten, krijgen jullie zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als de werknemer in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze nieuwe rechtspositie geldt vanaf 1 januari 2020. Weet je niet precies meer hoe het zit? Lees dit dan rustig hier terug in onze eerdere nieuwsbrief over de nieuwe rechtspositie.
De huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. De huidige arbeidsvoorwaarden zijn neutraal omgezet naar de nieuwe rechtspositie in de CAO Rijk. De omzetting vindt plaats op 1 januari 2020. Daarom heeft deze vandaag ondertekende cao nog een resterende looptijd van 1 januari tot en met 30 juni 2020.
Begin volgend jaar starten we met de onderhandelingsinzet van AC Rijksvakbonden voor de CAO vanaf 1 juli 2020.

Klik hier voor de cao-tekst.
Klik hier voor een korte uitleg bij deze cao-tekst.

De concept CAO Rijk 2020 staat voor je klaar. In deze CAO worden je huidige arbeidsvoorwaarden omgezet naar een nieuwe CAO Rijk. Deze nieuwe CAO gaat in op 1 januari 2020 als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
In deze nieuwsbrief laten we je weten waar je de concept CAO Rijk 2020 kunt vinden en waar je terecht kunt als je opmerkingen hebt op de tekst van de concept CAO.
Klik hier voor meer info.