Elke dag werken ruim 115.000 rijksambtenaren hard aan het welbevinden van Nederland. Daarbij zet de rijksambtenaar zichzelf niet snel op de voorgrond. Want het gaat niet om de rijksambtenaar maar om de maatschappelijke taak: het zorgen voor een veilig Nederland en het bijdragen aan een leefbare samenleving voor burgers. Daar haalt de rijksambtenaar zijn passie, trots en zingeving vandaan. Denigrerende opmerkingen verzieken dit en werken mee aan een onterecht negatief beeld over de rijksambtenaren.

De overheid houdt niet van haar rijksambtenaren

Zo lijkt het althans als je kijkt naar de beledigende manier waarop de politiek omgaat met deze rijksmedewerkers. In verkiezingsretoriek worden vaak en ongestraft visieloze bezuinigingen opgedrongen zonder dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor effecten daarvan op de samenleving. De maatschappelijke taak van rijksambtenaren wordt ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Alsof deze uitvoerende rijksmedewerkers geen nuttig werk zouden doen.

Politieke klappen
De rijksambtenaar zit in de hoek waar vaak politieke klappen vallen. Deze ambtenaar weet dat. Hij weet dat waardering voor zijn inzet nogal eens op zich laat wachten. Maar het wordt onacceptabel als de politiek zich naar believen beledigend en denigrerend uitlaat over haar ambtenaren.

Ambtenaren die zich juist met hoofd en hart inzetten voor de samenleving. Of ze nu belasting- en douanewetgeving uitvoeren (Belastingdienst), Nederland beschermen tegen water (Rijkswaterstaat) of gedetineerden opsluiten (DJI). Of ze nu strafzaken afdoen (Openbaar Ministerie) of zorgen dat rechters inhoudelijk de juiste beslissingen nemen en vlot vonnissen wijzen (Rechtspraak).

Openen van een meldpunt
De AC Rijksvakbonden vragen zich af in hoeverre politici zich realiseren hoe onheus, beledigend en kwetsend dit soort uitlatingen zijn. Maar ook hoezeer dit soort uitlatingen het dagelijks werk bemoeilijken voor de rijksambtenaar die er bij herhaling door de burger op wordt aangesproken.
Politici dienen te beseffen dat ambtenaren niet voor zichzelf werken maar met hart voor de maatschappij.

De AC Rijksvakbonden gaan daarom een meldpunt openen: Meldpunt Denigrerende Opmerkingen over Rijksambtenaren. Op dit meldpunt kunnen rijksambtenaren de mondelinge of schriftelijke door politici gedane beledigende en denigrerende opmerkingen over ambtenaren melden. Vervolgens zullen wij, de AC Rijksvakbonden, de Tweede Kamer schriftelijk hiervoor ter verantwoording roepen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beste rijksambtenaar,

Is u iets opgevallen? Dan kunt u hier anoniem een melding doen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .