Per 1 januari 2014 versobert de pensioenopbouw als gevolg van wettelijke fiscale maatregelen. Hierdoor bouwen actieve deelnemers vanaf 2014 per jaar minder pensioen op.

De AC Rijksvakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

Dit akkoord regelt de wijze waarop werknemers gecompenseerd worden voor de aanpassing van de ABP-pensioenregeling aan de fiscale wetgeving die per 2014 van kracht wordt.

Hierdoor wordt per 1 januari a.s. de jaarlijkse opbouw van pensioen met 0,1% verlaagd (van 2,05% naar 1,95%). Als gevolg van de lagere opbouw van pensioen hoeft er minder pensioenpremie te worden betaald. Dit resulteert uiteindelijk in een netto salarisverbetering voor werknemers van circa 2%.

Onderhandelaar Marianne Wendt: "De aanpassing van de ABP-regeling was noodzakelijk gezien de wijziging in de fiscale wetgeving. En via het anders besteden van de premies hebben we de werknemers kunnen compenseren. Het is een compensatie met geld dat zij eerst voor pensioen betaalden, maar die middelen hadden we ook kwijt kunnen raken."

Overigens, het huidige kabinet is van plan de pensioenopbouw nog verder te verslechteren. De wetgeving hierover is begin oktober in de Eerste Kamer gestrand. Dit heeft geen relatie met het nu bereikte akkoord voor de ABP-regeling omdat deze versobering al eerder in wetgeving is vastgelegd.