Kabinet start De Nationale Pensioendialoog

Hoe ga je bijvoorbeeld in de toekomst om met (meer) keuzevrijheid en maatwerk voor de deelnemers? Of hoe ga je om met solidariteit?

Geïnteresseerd? Kijk dan op de website www.denationalepensioendialoog.nl.
Op deze site zal het verloop van de maatschappelijke dialoog te volgen zijn. Ook zullen er ideeën, visiedocumenten en onderzoeken op worden geplaatst.

In de periode september tot met december zullen bijeenkomsten georganiseerd worden verspreid over het land waar deskundigen, geïnteresseerden en belangenbehartigers met elkaar in gesprek kunnen gaan over onderwerpen als solidariteit, keuzevrijheid en collectiviteit.
Uiteindelijk wordt de opbrengst van de Pensioendialoog verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.