Beinvloeden van je gedrag is uiterst moeilijk. Neem pensioen: als je je daar nu niet in verdiept, kan er later sprake blijken te zijn van een gemiste kans. Want pensioen wordt steeds meer een Doe-Het-Zelf-Klus. Dat is wel een omslag die tussen de oren moet plaatsvinden.

De pensioenopbouw wordt in 2015 verder verlaagd. Indexatie van je pensioen is al jaren niet gebeurd en indexatie in de toekomst is onzeker.
Verder aandacht in deze Nieuwsbrief voor de toekomst van de PAS-regeling, zelf kunnen kiezen voor pensioensparen, overbrugging van het AOW-gat door ABP, lezersrubriek en Wist je Dat?

Lees de nieuwsbrief!