Deze opslag is nodig omdat de financiële positie van ABP eind december niet voldoende was. Verlaging van de pensioenen, het laatste redmiddel voor fondsen om de financiële positie te verbeteren, is in 2016 niet aan de orde.

Dekkingsgraad onvoldoende
ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee delen: 1. de kostendekkende premie en 2. een mogelijke opslag op de premie.

Ad 1)
De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%.

Ad 2)
Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van 31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dat is niet voldoende en dus komt er een opslag op de premie.

Nieuwe premie
De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt bij ABP per 1 april uit op 18,8%.
Medewerkers betalen 30% van de premie, de werkgever 70%.
Voor een gemiddelde medewerker met een maandsalaris van € 3500 bruto betekent de opslag dat hij per maand ongeveer € 8 bruto meer premie betaalt.
De premieopslag geldt in principe voor vijf jaar.