Hoe vaak is het in deze Nieuwsbrief al gegaan over de steeds maar lagere rente?
En ja, ook nu gaat het weer hierover.
Want de lage rente blijft het meest nijpende probleem voor je ABP-pensioen.

Er zijn geen garanties.
Niet in pensioenen, en eigenlijk ook niet in het leven.
Met allerlei onzekerheden kunnen mensen omgaan, maar bij pensioenen willen we garantie.
Maar geloven we daar zelf nog in?

We zien dat ons ABP pensioenstelsel erg rentegevoelig is.
En een lage rente blijkt een enorm probleem voor de dekkingsgraad.
Het nieuwe financieel toetsingskader (ftk) dat per 1 januari 2015 werd ingevoerd zou aan veel van de ellende een einde hebben moeten maken omdat fondsen tegenvallers over een langer periode konden uitsmeren i.p.v. direct te moeten korten. En ja, dat scheelt enorme kortingen ineens.
Maar er is ook een keerzijde van de medaille: indexeren zit er dan veelal ook langere tijd niet in.

Is ons pensioenstelsel met zijn garanties op uitkeringen nog wel houdbaar!
Dan maar los laten van garanties?
En toegaan naar persoonlijke pensioenpotjes met collectieve risicodeling?
Maar die individuele potjes worden gevuld met dezelfde beleggingsresultaten die de fondsen nu halen.
Kortom: garanties bestaan niet. Voorlopig zullen nog de nodige schetsen gemaakt worden aan de tekentafels voordat een nieuw pensioenstelsel opgeleverd kan worden.

Meer info: klik hier.