Pensioen

ABP beëindigt verlaging pensioenen
De dekkingsgraad is gestegen tot boven het vereiste niveau. Goed nieuws. ABP heeft vorig jaar toegezegd dat bij voldoende herstel, de verlaging van 2013 wordt beëindigd. Het herstel is weliswaar pril maar voldoende om deze beslissing te nemen.

Wat betekent dit voor u?
Eind 2013 was de dekkingsgraad gestegen tot 105,9%. Dit is 1,7%-punt hoger dan het vereiste minimum van 104,2%. Daarom heeft het ABP-bestuur besloten om de 0,5% waarmee de pensioenen in 2013 zijn verlaagd, op 1 april 2014 weer aan de opgebouwde pensioenen toe te voegen.

Hoe nu verder?
Het herstel van de financiële situatie is in ieder geval een goed begin.
Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld dit besluit, meld u dan aan voor het webinar van maandag 3 februari.
Voor het aanmelden: klik op webinar.

Extra ABP webinar:

Financiële situatie ABP bekend op 31 januari. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Vorig jaar was een belangrijk jaar voor ABP. Eind 2013 moet ABP een dekkingsgraad van minimaal 104,2% hebben. Dan is de financiële situatie van het fonds weer voldoende verbeterd. Het lijkt erop dat ABP aan de goede kant van de streep zit. Maar zorgvuldigheid is van belang.

Op 30 januari overlegt het bestuur van ABP met de deelnemers- en werkgeversraad over de financiële situatie van ABP. Als de financiële situatie voldoende is verbeterd, hoeft ABP de pensioenen niet te verlagen en besluit het fonds of maatregelen uit het herstelplan kunnen worden beëindigd. Op vrijdag 31 januari wordt dit besluit bekend gemaakt via de site van ABP en via de ABP Nieuwsbrief. De maandag daarna, op 3 februari, gaat bestuursvoorzitter Henk Brouwer tijdens een extra webinar in op het genomen besluit. Wilt u op de hoogte blijven of wilt u zelf een vraag stellen? Meld u zich dan aan voor dit webinar dat door ABP wordt verzorgd.

Wat is het webinar?

Het webinar is een live-uitzending die plaatsvindt op internet. U logt in via abp.nl en volgt de uitzending live op uw computer. Het webinar begint om 20.30 uur en zal maximaal drie kwartier duren. Tijdens het webinar lichten bestuursvoorzitter Henk Brouwer en adviseur strategisch beleid Mario Wiesemann het besluit van ABP toe en beantwoorden zij vragen hierover.

Aanmelden

Om aan het webinar deel te nemen, kunt u zich registreren via abp.nl.

Behoefte aan meer info over je pensioen en pensioenontwikkelingen?
Dat kan. Kom naar de info-bijeenkomst of volg de voorlichting vanuit je eigen stoel.

Wanneer: 9 december a.s.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur - Opening door Jean Debie, voorzitter Ambtenarencentrum (waarbij de NCF is aangesloten)
19.35 uur - Hoe zit het nu met uw pensioen? Door Henk Hiemstra, voorlichter ABP
20.30 uur - Pauze
20.45 uur - Vragen aan Cees Michielse, bestuurslid ABP
21.30 uur - Afsluiting door Jean Debie, voorzitter AV

Locatie:
AC Meeting Centre Utrecht-De Meern, Tulpen/Margrietzaal
Meerndijk 59, 3454 HP De Meern. Tel.nr.: 030-6661779

Wil je hier naar toe?
Meld je dan aan bij de ambtelijk secretaris van het AC op (070) 315 51 37. De bijeenkomst is gratis. Vervoerkosten zijn uiteraard voor eigen rekening.

Wil je de info-bijeenkomst volgen vanuit je eigen stoel?
Klik dan op onderstaande link.
Deze link zal op 9 december actief zijn.

http://hosting.dutchview.nl/ambtenarencentrum/pensioen20131209

 

Per 1 januari 2014 versobert de pensioenopbouw als gevolg van wettelijke fiscale maatregelen. Hierdoor bouwen actieve deelnemers vanaf 2014 per jaar minder pensioen op.

De AC Rijksvakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

Dit akkoord regelt de wijze waarop werknemers gecompenseerd worden voor de aanpassing van de ABP-pensioenregeling aan de fiscale wetgeving die per 2014 van kracht wordt.

Hierdoor wordt per 1 januari a.s. de jaarlijkse opbouw van pensioen met 0,1% verlaagd (van 2,05% naar 1,95%). Als gevolg van de lagere opbouw van pensioen hoeft er minder pensioenpremie te worden betaald. Dit resulteert uiteindelijk in een netto salarisverbetering voor werknemers van circa 2%.

Onderhandelaar Marianne Wendt: "De aanpassing van de ABP-regeling was noodzakelijk gezien de wijziging in de fiscale wetgeving. En via het anders besteden van de premies hebben we de werknemers kunnen compenseren. Het is een compensatie met geld dat zij eerst voor pensioen betaalden, maar die middelen hadden we ook kwijt kunnen raken."

Overigens, het huidige kabinet is van plan de pensioenopbouw nog verder te verslechteren. De wetgeving hierover is begin oktober in de Eerste Kamer gestrand. Dit heeft geen relatie met het nu bereikte akkoord voor de ABP-regeling omdat deze versobering al eerder in wetgeving is vastgelegd.