Pensioen

ABP wil haar deelnemers informeren over de veranderingen die nodig zijn om het pensioenstelseel toekomstbestendig te maken.

ABP-vicevoorzitter José Meijer zal dit doen via een webinar (live-uitzending) op dinsdag 29 oktober om 20.30 uur. Duur: ca. 30 minuten.

Tijdens het webinar kan je ook zelf vragen stellen. Interesse? Meld je dan aan bij ABP via de volgende knop.

 

PosterDe AC Rijksvakbonden zullen via het Ambtenarencentrum in advertenties samen met onder meer collegavakbonden en pensioenfonds ABP hun herhaalde zorg uiten over het voorstel van staatssecretaris Weekers om de belastingvrije opbouw van je pensioen (het gedeelte van je loon dat jaarlijks belastingvrij gespaard mag worden) te beperkten tot 1,75%. Deze week zal de Eerste Kamer hierover beslissen.

Op dit moment bouwen rijksmedewerkers 2,05% pensioen op bij het ABP. De AC Rijksvakbonden zijn uiterst bezorgd dat er voor de jongeren van nu later te weinig pensioen zal zijn. De AC Rijksvakbonden staan hierin niet alleen: ook de andere vakbonden en pensioenfonds ABP heeft hier zorgen over.

Een grote groep mensen zal door het lagere opbouwpercentage een pensioen van 70% van het gemiddelde inkomen niet bereiken. Staatssecretaris Weekers gaat er vanuit dat mensen tot na hun 71e blijven doorwerken en dus langer pensioen opbouwen. Ook gaat hij ervan uit dat jongeren 40 jaar onafgebroken en fulltime werken en pensioen opbouwen. Daarnaast gaat de staatssecretaris in zijn berekeningen er ten onrechte van uit dat de pensioenen elk jaar worden gecorrigeerd voor inflatie. Echter, om dichter en romanschrijver Willem Elsschot maar weer eens aan te halen: "tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren". Zoals we allemaal weten heeft ABP nu al lange tijd niet kunnen indexeren en is de achterstand opgelopen tot 9%. 

Foto

Dit jaar heeft ABP de pensioenopbouw zelfs met 0,5% moeten korten. Kortom: de berekening van Weekers sluit niet aan bij de huidige feitelijke situatie van veruit de meeste mensen.

Als AC Rijksvakbonden pleiten we dan ook om minimaal een pensioenbouw van 2% mogelijk te maken.

foto

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder inkomen hebben. Dat kan als je FPU-regeling stopt of lager wordt voordat je AOW krijgt. Je kunt dan, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een overbruggingsuitkering krijgen vanaf je 65e verjaardag tot de dag waarop je AOW ingaat.


De overbruggingsuitkering gaat in op 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013

Meer info:http://www.abp.nl/over-abp/aow-leeftijd/opvangen-aow-gat.asp

De Pensioen3daagse gaat 1 oktober van start. Van 1 tot en met 3 oktober organiseren ruim 250 partijen activiteiten om Nederland pensioenbewuster te maken. Het thema dit jaar is 'Heb jij het goed voor elkaar?'.

Er worden allerlei gebeurtenissen belicht die van invloed zijn op het pensioen. Bijvoorbeeld verandering van baan, echtscheiding, overlijden en verhuizen. Het doel van de Pensioen3daagse is ervoor te zorgen dat mensen overzicht krijgen over de eigen pensioensituatie.

Meer informatie: klik hier.